ČASTÉ DOTAZY

Jaké pohledávky odkupujeme?

Všechny pohledávky za českými subjekty a občany žijícími v ČR, u nichž je prokazatelný písemný důkazní materiál. Zejména se zaměřujeme na tyto pohledávky:

Jaké pohledávky neodkupujeme?

  • Pohledávky od zahraničních subjektů
  • Rozsudky soudu a Exekuční tituly
  • Pohledávky do 5.000 Kč
  • Pohledávky nad 1.000.000 Kč
  • Pohledávky, kdy je dlužník ve výkonu trestu
  • Pohledávky, kde nejsou prokazatelné důkazní materiály
  • Pohledávky vzniklé z neplacení alimentů
  • Pohledávky kdy je dlužník v insolvenčním nebo konkurzním řízení 
  • Pohledávky starší než 3 roky.

Jak funguje bezplatná konzultace pohledávky?

1. Vyplníte na našich webových stránkách v záložce Kontakt jednoduchý formulář, který musí obsahovat Vaše jméno, telefon a e-mail.

2. Do 24 hodin Vám zašleme na e-mail krátký dotazník, do kterého doplníte kontaktní údaje dlužníka a výši dlužné částky. V případě zájmu můžete rovněž přiložit kopie důkazních materiálů (v této fázi není podmínkou).

3. Do 24 hodin od obdržení kontaktních údajů dlužníka realizujeme analýzu pohledávky (v této fázi dlužníka nekontaktujeme), na základě které Vám zašleme na e-mail nabídku s garantovanou cenou odkupu, včetně náhledu smlouvy. 

Kdy od Vás dostanu peníze a jakým způsobem?

Od podpisu smlouvy posíláme klientovi peníze od 7  do 30 dnů a to bankovním převodem na účet. Vždy záleží na povaze a složitosti pohledávky. 


Proč nevyplácíte peníze hned při podpisu smlouvy?

K odložené splatnosti pohledávky jsme přistoupili kvůli provádění hloubkových majetkových poměrů dlužníka a ověřování skutečností - například zda není pohledávka smyšlená, zda je dlužník kontaktní, nejedná -li se o narkomana, bezdomovce, případně notoricky předluženého člověka. Tyto úkony, stejně jako samotné zkontaktování dlužníka, můžeme provádět až po uzavření smlouvy. Odloženou splatností  tedy eliminujeme odkup nevymahatelných, případně neoprávněných pohledávek.

Jaké jsou vaše povinnosti a je nutné předání originálních důkazních materiálů?

Hlavní povinností věřitele je poskytnout nám pravdivé a kompletní informace o všech skutečnostech, které se dluhu týkají. Originální důkazní materiály nám předáváte, až v případě vyplacení pohledávky, tedy až, když máte peníze na svém kontě (před tím nám stačí pouze jejich kopie). 

Platí se něco předem?

Ne, u nás ani u jiných seriózních společností klienti neplatí žádné zálohy ani platby předem. 

Můžete odkoupit pohledávku, když jsem jako věřitel v exekučním nebo insolvenčním řízení? 

Bohužel ne! Peníze, které od nás obdržíte, bychom dle zákona měli postoupit exekutorovi nebo insolvenčnímu správci. V případě, že bychom tuto situaci obešli, jednalo by se o protiprávní jednání a pro nás velmi administrativně náročnou činnost 

V jakých lokalitách působíme?

Jako jedna z mála společností odkupujeme pohledávky z celé ČR a to v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci a Hradci Králové. Pokud se vám nebude chtít, nikam nemusíte jezdit, vše se dá vyřešit korespondencí, telefonem a e-mailem.

NENAŠLI JSTE POTŘEBNOU ODPOVĚĎ NEBO JSTE JIŽ ROZHODNUTI PRODAT NÁM POHLEDÁVKU?